Generováno (datum a čas): 28.02.21
ÚČETNÍ SESTAVY ‑ informace o hospodaření
SRPŠ při SPŠ, OA a JŠ F‑M (2019/2020)
AKTIVA A PASIVA
*** info ***
<<<<<
ROZVAHA
VÝSLEDOVKA
>>>>>
NÁKLADY A VÝNOSY
<<<<<
Syntenické účty po měsících
Syntetické účty po měsících
>>>>>
<<<<<
Analytické účty po měsících
Analytické účty po měsících
>>>>>
Tvorba a čerpání zdrojů
>>>>>
dle jednotlivých tříd
<<<<<
>>>>>
<<<<<
Okolní instituce
>>>>>
<<<<<
Účtový rozvrh (salda účtů)
>>>>>
<<<<<
Saldokonto dodavatelů
>>>>>
<<<<<
>>>>>
<<<<<
<<<<<
ROZVAHA
VÝSLEDOVKA
>>>>>
 PDF
 HTM